INVEST GDA

KLIENT: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Multiconsult Polska wykonał dokumentację związaną z opracowaniem koncepcji skomunikowania terenów zlokalizowanych w Gdańsku dla dwóch zakresów:

  • I -Ku Ujściu-,
  • II -PCL-.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • wykonanie wzdłuż torów PKP PLK bocznicy kolejowej o długości 1 km,
  • zlokalizowanie wzdłuż bocznicy kolejowej placu manewrowego i rampy przeładunkowej,
  • wykonanie koncepcji przebudowy z obsługą komunikacyjną i zaopatrzenia w media (woda, ścieki, prąd, gaz) działek zlokalizowanych przy ul. Ku Ujściu,
  • opracowanie analizy możliwości obsługi kolejowej terenów,
  • analiza możliwości obsługi kolejowej terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną -Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym-.

Wybrane projekty