INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA – KRAKÓW

KLIENT: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Multiconsult Polska Sp. z o. o. wykonał umowę na wykonanie zadania -Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego-.

Zamówienie obejmowało opracowanie projektu koncepcyjnego dla przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem,
  • przebudowa jezdni i chodników wraz z przystosowaniem zaprojektowanej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • przebudowa sieci trakcyjnej, oświetlenia, kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  • budowa kanałów technologicznych.

Wybrane projekty