Infrastruktura tramwajowa – Kraków

Klient: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Multiconsult Polska Sp. z o. o.  na początku maja 2016 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: -Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego-.

W ramach zadania firma Multiconsult zaprojektuje:

  • przebudowę torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem,
  • przebudowę jezdni i chodników, przystosowując zaprojektowaną infrastrukturę na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • przebudowę sieci trakcyjnej, oświetlenia, kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  • budowę kanałów technologicznych

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu koncepcyjnego dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca.

Termin realizacji prac: 31.10.2016 r.