Zapewniamy pełen zakres usług projektowych

INFORMACJE OGÓLNE

 • Oferujemy kompleksowy zakres usług w branży kolejowej.
 • Wspieramy naszych klientów w sposób kompetentny, innowacyjny i niezawodny.
 • Zatrudniamy zespół, w którego w skład wchodzą inżynierowie, analitycy i project managerowie.
 • Wyróżnia nas zamiłowanie do pracy, a także nieszablonowe podejście do zagadnień projektowych.
 • Dbamy, aby zespół projektowy nieustannie podnosił swoje kwalifikacje i dostarczał usługi nowoczesne i innowacyjne.
 • Bez względu na skalę, charakter i zakres inwestycji planujemy, projektujemy i wdrażamy skuteczne rozwiązania.

 

PROJEKTOWANIE KOLEJOWE

 

Nasz zespół opracowuje dokumentacje projektowe związane z budową, przebudową i modernizacją linii, stacji i bocznic kolejowych, w tym intermodalnych i uniwersalnych terminali przeładunkowych w branżach:

 • kolejowych układów torowych;
 • sterowania ruchem kolejowym;
 • sieci i urządzeń elektroenergetyki kolejowej oraz trakcji elektrycznej;
 • sieci i instalacji gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych;
 • sieci i urządzeń telekomunikacji oraz teletechniki kolejowej;
 • mostów i wiaduktów kolejowych;
 • wyposażenia specjalistycznego.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • koncepcje wielobranżowe,
 • studia wykonalności,
 • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę,
 • specyfikacje przetargowe (OPZ, PFU, STWIORB),
 • analizy transportowe i przestrzenne,
 • modelowanie i prognozowanie ruchu (VISUM, VISIM, RAILSYS),
 • analizy kosztów i korzyści,
 • dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie UE,
 • ekspertyzy, doradztwo techniczne i środowiskowe,
 • pełnienie nadzorów inwestorskich.