Arkadiusz Merchel

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR PIONU PROJEKTOWANIA

+48222460700

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, zdobyte w polskich i zagranicznych firmach projektowych i wykonawczych. Ekspert w zakresie projektowania w systemie D&B oraz w dziedzinie BIM dla projektów drogowych i mostowych.