Zdjęcie Aleksandry Szymańskiej

Aleksandra Szymańska

ZASTĘPCA DYREKTORA PIONU TRANSPORTU DS. NADZORÓW

+48222460700

Kierownik projektów z ponad 14-letnim stażem w branży. Specjalizuje się w koordynacji projektów wielobranżowych, nadzorze nad inwestycjami infrastrukturalnymi i kubaturowymi. Posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.