Szymon Grabowski

DYREKTOR PIONU PRZEMYSŁ, ROPA I GAZ

+48607815450 

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji kubaturowych oraz infrastrukturalnych, realizowanych ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków UE.