Andrzej Krzyszczak

DYREKTOR PIONU DORADZTWA TECHNICZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO

+48222460700

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży. Ekspert środowiskowy i BAT w projekcie Banku Światowego dotyczącym przeglądu dużych zakładów przemysłowych pod kątem spełniania wymogów dyrektywy IPPC. Ekspert w realizacji projeków unijnych.