TOMASZ NOWAKOWSKI

Tomasz Nowakowski

ZASTĘPCA DYREKTORA PIONU PROJEKTOWANIA DS. PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

+48222460700

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu dróg oraz koordynacji wielobranżowej dla projektów drogowych, kolejowych, mostowych i architektonicznych. Specjalizuje się w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych,  w szczególności D&B. Odpowiada za prowadzenie rad technicznych, rad zatwierdzających i konsultacji społecznych, a także za uzgodnienia z inwestorami, organami administracji państwowej oraz gestorami sieci.