Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy

KLIENT: GMINA TRZEBNICA

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru geologicznego podczas wiercenia otworu geotermalnego, Jadwiga T-1 w Trzebnicy na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z projektem robót geologicznych w Trzebnicy ma zostać wykonany otwór badawczy o głębokości 3000 m. Zamawiający spodziewa się uzyskać dostęp do pokładów wód termalnych o temperaturze 80 stopni C i wydajności 30 m3/h. Bezpośrednie prace przy otworze rozpoczną się po wyłonieniu firmy wiertniczej, do zadań której będzie także należało wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych. Na podstawie tych danych geolodzy firmy Multiconsult Polska sporządzą dokumentację hydrogeologiczną, niezbędną na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do zagospodarowania wód termalnych.

 

Na wykonanie otworu Jadwiga T-1 Gmina Trzebnica pozyskała dotację w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Wybrane projekty