Usługi cyfrowe w ramach przygotowywania dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 85 i 86

KLIENT: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O. O.

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Projektu nr 00100012 pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Multiconsult Polska wykonała wielobranżową dokumentację przedprojektową, obejmującą rozwiązania przedprojektowe dla prawie 600 km torów w 3 wariantach realizacyjnych.

Projekt był realizowany zgodnie z zasadami BIM (zgodnie z wymaganiami normy ISO 19650), w ramach których przygotowano BEP (BIM Execution Plan) oraz tabele MIDP (Master Information Delivery Plan). Zgodnie z założeniami prace odbywały się w zespołach zintegrowanych, a wymiana informacji odbywała się przy wykorzystaniu środowiska CDE (Common Data Environment) ze ściśle określonymi dostępami. W ramach prac projektowych opracowano modele 3D, na podstawie których przygotowano dokumentację graficzną 2D. Wynik prac przekazano w formacie natywnym oraz otwartym – IFC (Industry Foundation Classes). 

Wybrane projekty