Projektowanie

INFORMACJE OGÓLNE

 • Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie drogowo-mostowo-konstrukcyjnym
 • Cechuje nas elastyczne i indywidualne podejście do zagadnień projektowych
 • Posiadamy młody prężny zespół o niestandardowym myśleniu otwarty na międzynarodowe doświadczenia
 • Posiadamy zespoły o doświadczeniu międzynarodowym ze znajomością eurokodów
 • Nasi projektanci posiadają doświadczenie we współpracy z wykonawcami robót
 • Posiadamy doświadczenie w zakresie zaprojektuj i buduj na rynku polskim
 • Oferujemy profesjonalne usługi w atrakcyjnej cenie

PROJEKTOWANIE DROGOWE

Nasz zespół drogowy wykonuje projekty autostrad, dróg ekspresowych, dróg głównych przyśpieszonych, dróg głównych, dróg zbiorczych, dróg lokalnych, dróg dojazdowych, ulic miejskich, dróg leśnych, ścieżek i tras rowerowych, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, well padów, parkingów o dowolnej konstrukcji w następującym zakresie:

 • koncepcje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • modelowanie ruchu, analizy ruchowe
 • materiały przetargowe
 • inwentaryzacje i oceny techniczne
 • projekty remontów
 • nadzór autorski
 • optymalizację rozwiązań projektowych

PROJEKTOWANIE MOSTOWO-KONSTRUKCYJNE

Jako zespół mostowo-konstrukcyjny możemy wykonać obiekty mostowe drogowe i kolejowe o dowolnej konstrukcji oraz tunele w następującym zakresie:

 • koncepcje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty warsztatowe
 • materiały przetargowe
 • inwentaryzacje i oceny techniczne
 • projekty remontów
 • nadzór autorski
 • projekty technologiczne
 • optymalizację konstrukcji

Powyższe elementy mogą być wykonane według wymagań:

 • Polskich Norm
 • Eurocodów
 • British Standarts oraz DMRB
 • AASHTO oraz ACI
 • Statens Vegvesen

Ponadto wykonujemy obiekty budowlane:

 • projekty budowlane obiektów kubaturowych
 • projekty wykonawcze
 • obliczenia statyczne