SOOŚ DLA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

KLIENT: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Multiconsult Polska przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji.

Zakres prac obejmował przeprowadzenie trzech strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ) następujących dokumentów:

  • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (w tym regionów wodnych: Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Górnej Wisły i Małej Wisły),
  • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (w tym regionów wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Środkowej Odry i Górnej Odry),
  • projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym regionu wodnego Łyny i Węgorapy).

Wybrane projekty