Woda

Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy

30 listopada 2023

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa, dozoru i nadzoru geologicznego podczas wiercenia otworu geotermalnego, Jadwiga T-1 w Trzebnicy na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z projektem robót geologicznych w Trzebnicy ma zostać wykonany otwór badawczy o głębokości 3000 m. Zamawiający spodziewa się uzyskać dostęp do pokładów wód termalnych o temperaturze 80 stopni C i wydajności 30 m3/h. Bezpośrednie prace przy otworze rozpoczną się po wyłonieniu firmy wiertniczej, do zadań której będzie także należało wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych. Na podstawie tych danych geolodzy firmy Multiconsult Polska sporządzą dokumentację hydrogeologiczną, niezbędną na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do zagospodarowania wód termalnych.

 

Na wykonanie otworu Jadwiga T-1 Gmina Trzebnica pozyskała dotację w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Konsultant CPK ds. badań terenu

15 lutego 2022

Centralny Port Komunikacyjny powierzył firmie Multiconsult Polska rolę Konsultanta ds. badań terenu. Zadaniem Konsultanta będzie przeprowadzenie analiz przestrzennych i badań podłoża gruntowego dla lotniskowej części przedsięwzięcia, jakim jest budowa Multimodalnego Węzła Transportowego w centralnej części Polski. Zebrane zostaną kompleksowe dane o terenie, niezbędne na dalszych etapach przygotowania i realizacji tej inwestycji. Efektem prac Konsultanta będzie stworzenie bazy GIS/BIM opierającej się na platformie wymiany danych (Wspólne Środowisko Danych) i zawierającej dokumentację cyfrową, dane geoprzestrzenne GIS oraz trójwymiarowe modele BIM.

W pierwszym etapie realizacji umowy wykonana zostanie kompleksowa analiza danych archiwalnych, m.in. analiza danych geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie zasobów wód podziemnych i geotermii. Zgodnie z założeniami Zamawiającego inwestycja ma być realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Stąd zespół ekspertów Multiconsult Polska sprawdzi możliwość zastosowania rozwiązań geotermalnych – geotermii nisko- i średniotemperaturowej. Ponadto Wykonawca opracuje projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyska jego zatwierdzenie. W pierwszym etapie umowy zostaną wykonane również geodezyjne naloty fotogrametryczne.

Etap drugi stanowić będą badania przygotowawcze, w ramach których przeprowadzone zostaną badania hydrogeologiczne dla terenu o powierzchni około 157 km2. Pobrane zostaną także próbki wód podziemnych i gruntów do badań laboratoryjnych. Multiconsult Polska wykona badania geofizyczne oraz rozpoznanie geotechniczne na obszarze o powierzchni około 35 km2. Opracuje także mapę do celów projektowych. W niezbędnym zakresie przeprowadzone zostaną również badania archeologiczne i prace saperskie oraz ocena stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych i inwentaryzacja sieci uzbrojenia.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024