Analizy środowiskowe na potrzeby budowy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć

KLIENT: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Planowane przez PSE inwestycje dotyczą kilku linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (400 kV), które mają być zlokalizowane na obszarze Pomorza. Nowe linie powstaną w związku z rozwojem energetyki wiatrowej na Bałtyku i koniecznością wzmocnienia sieci przesyłowej najwyższych napięć w rejonie północnej Polski. Przedsięwzięcie obejmie także budowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznych oraz demontaż niektórych odcinków istniejących obecnie linii.

Do zadań konsorcjum będzie należało m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na obszarze około 79 tys. ha, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów, opracowanie tzw. kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko, w tym analiz akustycznych i w zakresie pól elektromagnetycznych. Celem projektu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań inwestycyjnych.

Z uwagi na szeroki zakres zadania, w skład zespołu prowadzącego prace wejdą botanicy, ornitolodzy, teriolodzy, chiropterolodzy, herpetolodzy, dendrolodzy oraz akustycy, specjaliści w zakresie pól elektromagnetycznych i inni specjaliści ds. analiz środowiskowych.  Zasadnicza część prac zostanie wykonana w ciągu najbliższych 2 lat. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiających realizację inwestycji, przewidywane jest w 2023 r.

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą FPP Enviro Sp. z o.o.

Wybrane projekty