Arkadiusz Merchel

20 stycznia 2022

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, zdobyte w polskich i zagranicznych firmach projektowych i wykonawczych. Ekspert w zakresie projektowania w systemie D&B oraz w dziedzinie BIM dla projektów drogowych i mostowych.

Aktualności

Renata Mordak

4 stycznia 2022

Dyrektor Pionu Transportu od 2016 roku. Posiada bogate doświadczenie w realizacji usług w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej, świadczenia nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych oraz analizach ekonomiczno-finansowych.

Aktualności

Jarosław Wielopolski

4 stycznia 2022

Prezes zarządu i dyrektor zarządzający spółką od 2015 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 5-letnie w kierowaniu biurami centrali PKP Intercity SA oraz ponad 18-letnie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Rady Ekspertów powołanej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualności