Jarosław Wielopolski

Jarosław Wielopolski

PREZES ZARZĄDU

+48 22 246 07 00

Prezes zarządu i dyrektor zarządzający spółką od 2015 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 5-letnie w kierowaniu biurami centrali PKP Intercity SA oraz ponad 18-letnie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Rady Ekspertów powołanej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.