Rozbudowa MP Lotniczego -Katowice- w Pyrzowicach
Terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku
Terminal 2 – Okęcie
Kampinos WetLife
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Obszary Chronionego Krajobrazu
OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA MINERALIZACJI URANOWEJ W POLSCE
SOOŚ DLA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie