PLATFORMA ZŁOŻA B8

Klient: Lotos Petrobaltic S.A.

Multiconsult Polska pełni funkcję doradcy technicznego firmy Lotos Petrobaltic S.A. w projekcie modernizacji platformy dla znajdującego się na Morzu Bałtyckim złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego B8. Na potrzeby Instytucji Finansujących doradca wykonuje usługi monitoringu realizacji projektu i przygotowuje raportu kwartalne.