TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU

Terminal LNG w Świnoujściu

15 lutego 2022

Multiconsult Polska świadczył usługi nadzoru inwestorskiego przy budowie terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu.

Multiconsult Polska pełnił rolę Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem projektu wykonawczego, wytwarzaniem materiałów i urządzeń, realizacją robót budowlanych, próbami eksploatacyjnymi oraz oddaniem do użytkowania części lądowej i morskiej Terminalu LNG.

Terminal LNG został oddany do użytkowania w dniu 31 maja 2016 r. Spółka Multiconsult sprawowała, zgodnie z Umową, do dnia 30 listopada 2016 r. nadzór nad usuwaniem wad nielimitujących odbiór Terminalu do użytkowania przez Polskie LNG oraz nad usuwaniem ewentualnie powstałych wad gwarancyjnych.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska

Nadzór nad następującymi pracami:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • prace budowlane,
  • instalacja urządzeń,
  • wybór dostawców,
  • zatwierdzanie dokumentacji,
  • oddanie obiektu do użytkowania,
  • rozruch.

Zdjęcie: Polskie LNG SA

Aktualności

platforma wiertnicza

Platforma złoża B8

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełni funkcję doradcy technicznego firmy Lotos Petrobaltic S.A. w projekcie modernizacji platformy dla znajdującego się na Morzu Bałtyckim złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego B8.

Na potrzeby Instytucji Finansujących doradca wykonuje usługi monitoringu realizacji projektu i przygotowuje raporty kwartalne.

Aktualności

Fabryka wież wiatrowych

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę doradcy technicznego firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o. przy rozbudowie zdolności wytwórczych dla fabryki wież wiatrowych. Naszym zadaniem było również zapewnienie kontroli nad realizacją projektu przez zarząd klienta.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska obejmowały audyt wstępny, wsparcie w realizacji projektu oraz raport końcowy.

Aktualności