Terminal LNG w Świnoujściu

KLIENT: Polskie LNG SA

Multiconsult Polska świadczył usługi nadzoru inwestorskiego przy budowie terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu.

Multiconsult Polska pełnił rolę Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem projektu wykonawczego, wytwarzaniem materiałów i urządzeń, realizacją robót budowlanych, próbami eksploatacyjnymi oraz oddaniem do użytkowania części lądowej i morskiej Terminalu LNG.

Terminal LNG został oddany do użytkowania w dniu 31 maja 2016 r. Spółka Multiconsult sprawowała, zgodnie z Umową, do dnia 30 listopada 2016 r. nadzór nad usuwaniem wad nielimitujących odbiór Terminalu do użytkowania przez Polskie LNG oraz nad usuwaniem ewentualnie powstałych wad gwarancyjnych.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska

Nadzór nad następującymi pracami:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • prace budowlane,
  • instalacja urządzeń,
  • wybór dostawców,
  • zatwierdzanie dokumentacji,
  • oddanie obiektu do użytkowania,
  • rozruch.

Zdjęcie: Polskie LNG SA

Wybrane projekty