Doradztwo techniczne

W obszarze doradztwa technicznego koncentrujemy się na współpracy z inwestorami i klientami z różnych branż przemysłu, energetyki, rynku nieruchomości komercyjnych oraz gospodarki wodnej i morskiej, którym zapewnia kompleksowe doradztwo techniczne, na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – od audytów terenów pod lokalizacje nowych obiektów, poprzez audyty due diligence, opracowywanie ogólnych koncepcji planistycznych i inwestycyjnych, studiów wykonalności, analiz chłonności nieruchomości po projektowanie i nadzór. Główny zakres działalności zespołu obejmuje analizy problemów z zakresu branż technicznych, analizy strategiczne, projektowanie i nadzory nad realizacją inwestycji oraz wsparcie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w realizacji projektów wymagających jednoczesnej analizy wielu czynników wpływających na inwestycje i funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Nasz multidyscyplinarny zespół łączy wiedzę techniczną, środowiskową, prawną, ekonomiczną i społeczno-gospodarczą, co pozwala nam na szerokie spojrzenie na potrzeby naszych klientów. Pracując wiele lat z różnorodnymi organizacjami w Polsce i zagranicą, wypracowaliśmy zarówno wysokie zrozumienie i ukierunkowanie na potrzeby konkretnego klienta, jak również metody osiągania zamierzonych celów. Nasze zasady działania i cechy wyróżniające to:

  • wieloletnie doświadczenie w pracach o charakterze konsultingowym
  • ukierunkowanie na potrzeby i interes klienta
  • różnorodność doświadczeń projektowych pod względem branż, lokalizacji, wymagań
  • umiejętność dostosowania poziomu usług do konkretnych wymagań zamawiającego
  • doświadczenie w wykonywaniu opracowań z zakresu analiz technicznych, ochrony środowiska, analiz socjoekonomicznych oraz opracowań strategicznych
  • umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technik i oprogramowania
  • umiejętne łączenie doświadczenia środowiskowego z technicznym i prawno-ekonomicznym, dzięki czemu dostarczane klientom produkty i usługi są kompleksowe i wyczerpujące
  • sprawdzone systemy koordynacji, planowania i zarządzania
  • wsparcie i pomoc zespołu specjalistów technicznych z Polski i Norwegii
  • gwarancja zachowania poufności danych