Wspólna przestrzeń – wspólne dobro

22 sierpnia 2017

W ostatnim czasie problematyka jakości polskiej przestrzeni coraz odważniej przedostaje się do głównego nurtu debaty publicznej w Polsce. Znajduje ona odzwierciedlenie w publikacjach książkowych, zainteresowaniu mediów czy aktywności ruchów miejskich. Wszystko to tworzy korzystny grunt do dyskusji o zmianach systemowych, nad którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje. Szeroka dyskusja w tej sprawie jest niezbędna, gdyż przeprowadzenie zmian nie będzie łatwe ? planowanie przestrzenne to prawdziwa plątanina rozbieżnych interesów, potrzeb oraz wizji.

W Polsce brakuje polityki przestrzennej, a słabości i wady planowania przestrzennego są przedmiotem powszechnej krytyki. Ponieważ chodzi o dobro publiczne i jakość życia obywateli, NIK uważnie przygląda się problemowi. W siedzibie Izby zorganizowany został panel ekspertów poświęcony pilnej potrzebie nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią. Zachęcamy do obejrzenia materiału.

Dodatkowo namawiamy do pobrania ciekawej publikacji otwierającej cykl -Wspólna przestrzeń – wspólne dobro-. Celem publikacji jest przedstawienie sposobu myślenia o kształtowaniu zurbanizowanej przestrzeni zgodnie z kierunkiem -Przywrócenie ładu przestrzennego-. Na potrzeby publikacji dokonano wyboru 28 przedsięwzięć z całego kraju, które stanowią dobry przykład działań na rzecz poprawy jakości polskiej przestrzeni.

Aktualności