Wizualizacja projektu Obwodnicy Trójmiasta

22 sierpnia 2017

Wizualizacja drogi ekspresowej S6 ? Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wraz z obwodnicą Żukowa. Nasza firma opracowała Koncepcję Programową ww. projektu.

Przedstawiamy kolejny produkt polskiego Design Centre – https://www.youtube.com/watch-v=yVHZl1f9xdc

W obecnej fazie jesteśmy na etapie uzgodnień. Projekt zakłada analizę wielokryterialną Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta na odcinku od węzła Chwaszczyno (bez węzła) do węzła Gdańsk Południe (z węzłem). W ramach opracowania zaprojektowano:

  • ponad 30km drogi ekspresowej S6,
  • około 8km obwodnicy Żukowa,
  • 4 węzły drogowe (w 2 wariantach),
  • około 30 obiektów mostowych (w tym 4 estakady),
  • prawie 50 innych obiektów inżynierskich (przejścia dla zwierząt, przepusty itp.).

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Gdańsk ma na celu stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, a także rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

Aktualności