Warsztaty Due Diligence w redakcji Rzeczpospolitej

22 sierpnia 2017

W dniu 06 czerwca 2016 odbyły się w redakcji Rzeczpospolita warsztaty ?Due diligence środowiskowe, jak ograniczyć ryzyka środowiskowe w procesach inwestycyjnych i transakcjach?. Organizator zaprosił do opracowania części merytorycznej i ich prowadzenia Multiconsult Polska i doradców prawnych firmę Linklaters. Ze strony Multiconsult Polska Piotr Syryczyński i Witold Domek przedstawili ? Analizę ryzyka środowiskowego i infrastrukturalnego projektów? i wraz z Andrzejem Krzyszczakiem i Marzeną Sadowską prowadzili dyskusję panelową.

W drugiej części Piotr Syryczyński i Marzena Sadowska omawiali zagadnienia zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych i moderowali dyskusję na ten temat z uczestnikami – przedstawicielami największych firm chemicznych, hut, operatorów transportowych, kancelarii prawnych i izb przemysłowych.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa – zarządzanie kryzysowe w sytuacji ziszczenia się ryzyka środowiskowego z udziałem ekspertów Multiconsult Polska.

Uczestnicy otrzymali od redakcji Rzeczpospolita certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Podkreślali wartość merytoryczną tego rodzaju odpłatnych szkoleń, trafność doboru omawianych zagadnień i korzyści zawodowe z wymiany poglądów z ekspertami.

Aktualności