VIII edycja konferencji -Infrastruktura Polska & Budownictwo

22 sierpnia 2017

8 lutego 2017 r. w Warszawie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit otworzył VIII edycję konferencji ?Infrastruktura Polska & Budownictwo?. Wziął również udział w dyskusji poświęconej nowym rozwiązaniom w zamówieniach publicznych i finansowaniu inwestycji.

W przemówieniu inauguracyjnym wiceminister podsumował dotychczasowe efekty prac Rady Ekspertów ds. optymalizacji realizacji inwestycji drogowych, m.in. w obszarze zrównoważenia podziału ryzyka w procesie inwestycyjnym, uproszczenia wzoru umowy budowlanej, czy wprowadzenia kryteriów pozacenowych do oceny ofert.

W ogłoszonym 6 lutego 2017 r. przetargu na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 woj. podlaskim zastosowana została nowa  formuła przetargów i wyboru najkorzystniejszej oferty. Po raz pierwszy przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych.

W dyskusji poruszono również temat budowy dróg w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wiceminister Szmit ponowił też zapowiedź prezentacji do końca lutego 2017 r. zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych, a także zaprosił przedstawicieli wykonawców do dyskusji na temat kształtu i finansowania Programu.

Konferencja -Infrastruktura Polska & Budownictwo- jest miejscem spotkań reprezentantów największych firm z branży infrastrukturalnej oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządów. Tematem tegorocznej edycji były zagadnienia dotyczące zmian w zamówieniach publicznych, utrzymania ukończonych inwestycji oraz rozbudowie infrastruktury miejskiej.

Aktualności