VI Kongres Kolejowy

22 sierpnia 2017

Zespół Multiconsult już wkrótce weźmie udział w w największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniu konferencyjnym w Polsce, poświęconym tematyce transportu szynowego.

Wszystkie poprzednie edycje Kongresu miały ogromne znaczenie dla branży transportu kolejowego w naszym kraju oraz były jedyną tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. W zeszłorocznej edycji udział w dyskusjach wzięło ponad 500 osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. W 2016 roku po raz kolejny rozmawiać będą przedstawiciele branż i sektorów, z którymi kolej jest współzależna i funkcjonalnie powiązana.

Multiconsult objęło patronat nad wydarzeniem, dlatego zachęcamy do uczestnictwa wszystkich naszychklientów i zainteresowane osoby. Szczególnie zapraszamy do wysłuchania dyskusji panelowej, w której udział weźmie dwóch reprezentantów firmy.

Debata 1| g. 11:05

Polski przemysł kolejowy jako inteligentna specjalizacja rodzimego przemysłu – jaką rolę kolej powinna odegrać w procesie reindustrializacji kraju-

Prezes Zarządu Jarosław Wielopolski


Debata 3| g.12:40

Jak wykorzystać każde euro z funduszy UE na rozwój polskiej sieci kolejowej- Niezbędne korekty i usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Dyrektor Pionu Transportu Renata Mordak

 

Aktualności