Umowa ramowa z PSE na przygotowanie dokumentacji środowiskowych

W czerwcu br. spółka Multiconsult Polska podpisała umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na potrzeby sporządzania dokumentacji środowiskowych dla projektów inwestycyjnych. Jesteśmy jedną z czterech firm wybranych przez PSE S.A. do opracowywania tego typu dokumentacji w ramach tzw. Pakietu I.

09. sierpnia, 2021

Umowa przewiduje wykonanie m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć oraz inwentaryzacji przyrodniczych. Dokumentacje środowiskowe będą przygotowywane dla inwestycji PSE realizowanych w okresie najbliższych 5-ciu lat. Na wspomniany pakiet PSE S.A. zamierza przeznaczyć łącznie 16 901 401,10 zł brutto.

W skład zespołu Multiconsult Polska, który będzie prowadził prace na rzecz operatora, wejdą przyrodnicy różnych specjalności – w tym dendrolodzy, akustycy, specjaliści w zakresie pól elektromagnetycznych i inni eksperci zajmujący się analizami środowiskowymi.

Fot. PSE  S.A.