Trzeci pas ruchu na obwodnicy Poznania już przejezdny

20 grudnia 2019

Od tego weekendu kierowcy będą mogli już korzystać z trzeciego pasa ruchu na Obwodnicy Poznania w ciągu autostrady A2. Niezależny Inżynier Multiconsult Polska ? 19 grudnia 2019 roku wydał Świadectwo Przejęcia dla części Robót Stałych.

Formalny termin ukończenia wszystkich robót przypada na 21 maja 2021 roku, jednak dzięki ogromnej mobilizacji Wykonawcy i ścisłej współpracy wszystkich stron udało się ukończyć roboty nawierzchniowe już teraz.

Multiconsult Polska pełni funkcję Niezależnego Inżyniera Kontraktu dobudowy trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach na Obwodnicy Poznania w ciągu autostrady A2. Sprawuje również nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym.

Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z dobudową trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny (km 155+870- 171+600).

Prowadzona inwestycja była trudna i charakteryzowała się dużą złożonością, ponieważ prace związane z dobudową trzeciego pasa wykonywane były pod stałym ruchem, przez cały okres. Utrzymywana była przejezdność po 2 pasy ruchu w każdym kierunku co wymagało organizacji pracy na bardzo wysokim poziomie oraz ścisłej współpracy pomiędzy Zamawiającym, Operatorem oraz Niezależnym Inżynierem – wskazuje Tomasz Tengli pełniący funkcję Przedstawiciela Niezależnego Inżyniera, Multiconsult Polska.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm A2 Route Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., zaś Zamawiającym Autostrada Wielkopolska S.A.

Wartość robót to ponad 202 mln zł. Warto podkreślić, że prace rozpoczęto 18 marca 2019 roku.

Aktualności