Testy nowego systemu poboru opłat na autostradzie A1

Minął pierwszy miesiąc testowania nowego sposobu uiszczania opłat na autostradzie A1. Tradycyjna metoda płatności na bramkach zjazdowych z autostrady w okresach wysokiego natężania ruchu bywa utrudnieniem dla podróżujących i w wakacyjnych szczytach komunikacyjnych może znacznie wydłużyć czas przejazdu. Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z firmą Gdańsk Transport Company S.A. zdecydowało się z początkiem lipca wprowadzić nowy sposób uiszczenia opłaty. Firma Multiconsult Polska pełnieni na autostradzie płatnej A1 funkcję Niezależnego Inżyniera.

13. sierpnia, 2018

Aplikacja AmberGo ma za zadanie skrócenie czasu przejazdu przez bramki poboru opłat, a co za tym idzie znacznie zwiększyć ich przepustowość. Z mobilnej metody płatności w okresie pilotażowym mogą korzystać podróżujący samochodami osobowymi na odcinku autostrady Rusocin – Nowa Wieś i Nowa Wieś – Rusocin. Nowa regulacja obejmuje samochody jedynie z polskimi numerami rejestracyjnymi.

Korzystanie z systemu AmberGo jest bardzo intuicyjne. Po pobraniu aplikacji na smartfon, należy zarejestrować kategorię pojazdu oraz jego numer rejestracyjny, a następnie dodać kartę płatniczą. W praktyce samochód, przejeżdżający przez bramkę z oznakowaniem AmberGo, zostaje zidentyfikowany dzięki zamontowanej kamerze. Po akceptacji systemu, kolor sygnalizacji zmienia się z czerwonego na zielony i samoistnie podnosi szlaban. W ten sam sposób rozpoznawane są pojazdy na bramkach zjazdowych, a opłata jest pobierana automatycznie, z zarejestrowanej karty płatniczej.

Mobilna płatność za przejazd to rozwiązanie, z którym zapewne spotkali się już kierowcy korzystający z autostrad za granicą. Celem wprowadzenia aplikacji jest skrócenie czasu oczekiwania na bramkach, a co za tym idzie zwiększenie komfortu podróżowania. Z pierwszych obserwacji wynika, że system jeszcze nie  do końca spełnia oczekiwania i aby realnie usprawnić ruch samochodowy  konieczne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji, co będzie następowało systematycznie wraz z rozszerzaniem programu pilotażowego  – skomentował Tomasz Tengli Kierownik Działu Drogowego  firmy Multiconsult Polska.