Technika i środowisko

Multiconsult Polska oferuje usługi doradcze w zakresie szeroko pojmowanej problematyki ochrony środowiska.
Firma posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku usług środowiskowych. Wynika to przede wszystkim z prawidłowego zrozumienia i stosowania polskich oraz europejskich prawnych regulacji środowiskowych, a także wymiany doświadczeń techniczno – inżynieryjnych na skalę lokalną i międzynarodową.

Nasz zespół składa się z konsultantów i inżynierów, oferujących kompleksowe wparcie inwestycyjne, począwszy od planowania, poprzez sporządzenie wymaganej dokumentacji w celu otrzymania koniecznych decyzji administracyjnych,aż po realizację danego przedsięwzięcia. Multiconsult koncentruje się na poprawie szeroko rozumianego zarządzania środowiskowego na potrzeby naszych klientów. Pozwala to na zwiększenie wydajności pracy, a przez to przychodów przedsiębiorstw. Dzięki naszym usługom doradczym, szereg firm z różnych branż, posiada skuteczne i efektywne systemy zarządzania środowiskowego, potwierdzone stosownymi certyfikatami.