Stepy polskie – raport o wodzie Multiconsult Polska – relacja ze śniadania prasowego

24 sierpnia 2018

W czwartek, 23 sierpnia 2018 roku, odbyło się śniadanie prasowe firmy Multiconsult Polska, podczas którego eksperci zaprezentowali raport pt. ?Stepy polskie?. Przy wspólnym stole zasiedli dziennikarze oraz autorzy opracowania o stanie wód w naszym kraju. Spotkanie otworzył prezes firmy, Jarosław Wielopolski, który pokrótce zaprezentował doświadczenie Multiconsult Polska w sektorze środowiskowym, a następnie zarysował główne tezy raportu.

Szczegółowo do tematyki opracowania wprowadził dziennikarzy Andrzej Krzyszczak, dyrektor pionu doradztwa technicznego i środowiskowego. Wskazał, że woda w naszym kraju jest dobrem deficytowym. Odnosząc się do danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zauważył, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 1600 m3 wody na rok, podczas gdy średnie zasoby na jednego Europejczyka to 4560 m3 na rok. Wspomniał również o tym, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od kilku lat alarmuje o zagrożeniu suszą hydrologiczną prowadzącą do stepowienia terenów w naszym kraju. Zwrócił uwagę także na jakość wody w Polsce. Zdaniem eksperta pozostawia ona wiele do życzenia. Jedynie 11% tzw. jednolitych części wód powierzchniowych osiągnęło -stan dobry- i spełnia wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej, głównego unijnego dokumentu ustalającego zasady gospodarowania wodami w krajach członkowskich.

Następnie głos zabrał Krzysztof Mierzwicki, Starszy Konsultant specjalizujący się m.in. w gospodarce wodnej. Zaprezentował on zagrożenia związane z powodzią i susza. Wskazał, że w ostatnich latach realizowanych jest wiele prac koncepcyjnych oraz planistycznych odnoszących się do budowy obiektów i urządzeń przeciwpowodziowych w dorzeczach Wisły i Odry. Zwrócił również uwagę, że Polska powinna magazynować więcej wody, aby tym samym zwiększyć jej dostępność w okresach obniżonych opadów. Według eksperta dobrym sposobem na ograniczenie skutków suszy byłoby racjonalne zagospodarowanie sezonowych wód, które obecnie często spływają gwałtownie, nierzadko powodując powstanie strat.

Prognozy na przyszłość przedstawił dr Piotr Syryczyński. W swojej wypowiedzi skupił się na kwestii spadku poziomu wód w Polsce oraz zarysował problematykę utrudnień w realizacji inwestycji.

Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele zarówno mediów branżowych, jak i ważnych tytułów o zasięgu ogólnopolskim, m.in. dziennikarze TVP 3, Polskiego Radia, RMF FM, Pulsu Biznesu, Polityki. Nie zabrakło również reprezentantów czołowych agencji informacyjnych. Raport został przyjęty z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania do ekspertów firmy.

Raport znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Aktualności