Środowiskowy hat-trick Multiconsult Polska

28 lutego 2019

PKP PLK S.A. postanowiła powierzyć realizację trzech zamówień na wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska firmie Multiconsult Polska. Obejmują one inwentaryzację przyrodniczą dla łącznie niemal 150 km linii kolejowych w województwie pomorskim. Informację o tym rozstrzygnięciu spółka otrzymała jednego dnia. Jest to, więc kolejny hat-trick firmy, po wygraniu trzech opracowań projektowych dla autostrady A2. Jednak tym razem, po raz pierwszy w historii Multiconsult Polska, udało się wygrać trzy zlecenia jednego dnia.

Opracowania przyrodnicze będą zawierały wyniki prac terenowych przeprowadzonych w okolicach Półwyspu Helskiego, miast: Gdynia, Bytów i Lębork oraz szeregu obszarów chronionych. W tym Natura 2000, rezerwatów i parków krajobrazowych. Ponadto zostanie w nich przedstawiona ocena walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego. Wyniki zostaną zapisane zgodnie ze standardem gromadzenia danych przestrzennych obowiązującym w PKP PLK S.A.

Prace wykonywane będą przez zespół specjalistów Multiconsult Polska, w skład którego wejdą m.in. botanicy, herpetolodzy, teriolodzy, chiropterolodzy, ichtiolodzy i ornitolodzy. Co więcej, będą one dotyczyć chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zgodnie z tzw. Dyrektywą Siedliskową UE, gatunków ptaków wymienionych w tzw. Dyrektywie Ptasiej UE, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów) chronionych prawem krajowym (ochrona ścisła i częściowa), rzadkich i zagrożonych gatunków w skali kraju, regionu, danego obszaru, a także lokalnie.

Inwentaryzacja przyrodnicza będzie prowadzona w ramach opracowania dokumentacji przygotowawczej dla projektów:

  • -Rewitalizacja Iinii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Iinii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów- o łącznej długości 42,2 km;
  • -Poprawa przepustowości na Iinii nr 213 Reda – HeI- o łącznej długości 62,8 km;
  • ,,Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska- oraz ,,Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii- o łącznej długości 41,9 km.

Kwota wynagrodzenia to około 250 000 PLN netto, a czas przewidziany na realizację prac wyniesie około 12 miesięcy.

Aktualności