Sprawdź stan powietrza w Twojej okolicy

22 sierpnia 2017

Europejska Agencji Ochrony Środowiska właśnie opublikowała raport analizujący stopień zanieczyszczeń powietrza w Europie. Okazuje się, że rocznie z powodu wdychania toksycznych substancji przedwcześnie umiera niemal pół miliona Europejczyków, a Polska plasuje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw, ustępując miejsca jedynie Bułgarii.

Najnowsze badania zwracają uwagę, że źródeł toksycznych substancji w powietrzu jest o wiele więcej. Za zanieczyszczenia powietrza odpowiadają spaliny samochodowe, spalanie śmieci, działalność przemysłowa, a nawet gospodarstwa domowe, w szczególności w okresie grzewczym. W Polsce szczególnie ,,zasłużone- są w tej kwestii domowe piece węglowe oraz spalanie śmieci (sztucznych i wydzielających szkodliwe substancje materiałów) na własny użytek mimo obowiązującego zakazu.

W związku z dużym zainteresowaniem kwestią mgły i smogu nad poszczególnymi miastami w kraju Ministerstwo Środowiska informuje, że aktualne dane o stanie powietrza na terenie całego kraju można znaleźć w bezpłatnej aplikacji mobilnej -Jakość powietrza w Polsce-.

Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od -bardzo dobrego- do -bardzo złego-), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena -dostateczna- oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Aktualności