Spółka Multiconsult Polska zaangażowana w zmiany na DK-1

14 grudnia 2018

Multiconsult Polska na zlecenie katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje dokumentację projektową dla przebudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku Siedlec Duży ? Koziegłowy. To projekt, który ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na 4,5-kilometrowym fragmencie DK-1 (od km 496+700 do km 501+200).

Cel inwestycji ma zostać zrealizowany poprzez przebudowę nawierzchni jezdni z dostosowaniem jej do wymogów nośności 115 kN/oś oraz uspokojenie ruchu drogowego i poprawę warunków komunikacyjnych na trasie Siedlec Duży – Koziegłowy.

Multiconsult Polska odpowiada za wykonanie analiz ruchu oraz warunków bezpieczeństwa na istniejącej drodze, które będą stanowić materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy odcinka DK-1. Ponadto zaprojektuje modernizację odwodnienia drogi, oświetlenie skrzyżowań oraz przebudowy sieci i urządzeń kolidujących z drogą.

Dla zadania należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie na budowę. Przedmiotem zadania jest również pełnienie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania prac budowlanych – dodaje Anna Janowicz, Kierownik Projektu, Multiconsult Polska.

Firma na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma – zgodnie z umową – 11 miesięcy.

Aktualności