Rozwój kolei w Polsce – relacja z prezentacji raportu

18 kwietnia 2018

12 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja prasowa Multiconsult Polska, podczas której eksperci firmy zaprezentowali raport pt. ?Rozwój kolei w Polsce?.

Spotkanie otworzył prezes zarządu Multiconsult Polska prezentując doświadczenie firmy w sektorze kolejowym. Na wstępie zwrócił uwagę na rolę przemian ustrojowych w kształtowaniu struktury rynku transportowego w Polsce. Zaznaczył, że polska kolej przez lata była w zasadzie pozbawiona jakichkolwiek inwestycji. Ogromne, jak na nasze możliwości, środki zostały przekierowane na realizację inwestycji drogowych, kosztem rozbudowy infrastruktury kolejowej. Przełom przyniosła dopiero perspektywa unijna 2007-2015. Ponadto Jarosław Wielopolski odniósł się do potencjału kolejowego, jaki posiada nasz kraj, wskazując, że znajdujemy się na czwartym miejscu w Europie w zestawieniu krajów o najdłuższej sieci linii kolejowych, zaraz za Niemcami, Francją i Włochami.

Renata Mordak, dyrektor Pionu Transportu, zaprezentowała główne tezy płynące z raportu pt. -Rozwój kolei w Polsce- oraz przedstawiła najważniejsze inwestycje kolejowe, których częścią było i jest Multiconsult Polska. Omówiła wyniki przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, porównując je do wielkości notowanych w transporcie drogowym. Dyrektor Pionu Transportu największą uwagę skupiła na przedstawieniu stanu sieci kolejowej oraz wskazała bariery związane z jej budową i modernizacją. Zwróciła uwagę m.in. na: problemy natury formalno-prawnej, w tym brak specustawy działającej na podobnych zasadach jak ZRID dla inwestycji drogowych, stan prawny nieruchomości, wyzwania kadrowe oraz deficyt doświadczonych fachowców w całej branży kolejowej. Ekspertka firmy Multiconsult Polska zakończyła swoją prezentację mówiąc o tym, jakie rozwiązania mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji na polskiej kolei.

Mateusz Małecki, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego poruszył kwestie środowiskowe związane z budową sieci kolejowej w Polsce. Wskazał, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne zwiększenie zasobu wiedzy po stronie PKP PLK w zakresie faktycznych oddziaływań kolei na środowisko. Mateusz Małecki zwrócił uwagę m.in. na coraz większą ilość ekspertów z zakresu ochrony środowiska, a także osób o bardziej ukierunkowanych specjalizacjach, takich jak np.: akustycy.

Spotkanie prasowe zakończyło wystąpienie prezesa Jarosława Wielopolskiego, który odniósł się do wyzwań związanych z rolą niezależnego Inżyniera Kontraktu. Podkreślił, że jego funkcja jest coraz częściej doceniana, zwłaszcza w procesie realizacji inwestycji i absorbcji funduszy europejskich.

Podsumowując prezentację raportu pt. -Rozwój kolei w Polsce- prezes Multiconsult Polska skupił się przede wszystkim na aspektach dotyczących przyszłości kolei w Polsce. Przypomniał, jakie sposoby finansowania oraz warunki realizacji polityki państwa dotyczącej utrzymania infrastruktury kolejowej ustala Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Na konferencji pojawili się przedstawiciele zarówno mediów branżowych, jak i ważnych tytułów o zasięgu ogólnopolskim. Raport został przyjęty z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania, które zadano po jego prezentacji.

Aktualności