Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na Podkarpaciu

22 sierpnia 2017

Oddział GDDKiA w Rzeszowie podpisał z Multiconsult Polska umowę na opracowanie studium korytarzowego i studium środowiskowo-techniczno-ekonomiczne dla rozbudowy drogi krajowej 73, odcinek o długości około 35 km Pilzno ? Jasło. Wartość umowy ? ponad 2,6 mln PLN, termin wykonania 19 miesięcy. Prace studialne obejmą również obwodnice Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła.

Celem opracowania jest określenie korytarzy w terenie w obrębie których możliwe będzie opracowanie i dokonanie wyboru optymalnego wariantu przebiegu drogi z uwzględnieniem najmniejszego wpływu na obszary chronione i zabytki. Dokumentacja pozwoli w przyszłości na wybór optymalnego wariantu i bezpieczne uruchomienie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Aktualności