Rozbudowa -berlinki- pod nadzorem Multiconsult Polska

15 marca 2019

Firma Multiconsult Polska sprawuje nadzór nad rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin ? Knybawa (od km 339+675 do km 343+350). Dzięki inwestycji zapewnione zostanie szybsze i sprawniejsze połączenie komunikacyjne między miejscowościami. Co ciekawe zlikwidowany zostanie ostatni odcinek drogi krajowej wykonanej z kostki kamiennej.

Celem inwestycji – na fragmencie DK 22, tzw. -berlinki- – jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego.

Projekt prowadzony jest według formuły projektuj i buduj. Przewiduje on wymianę nawierzchni i rozbudowę skrzyżowań – z ul. Lipową i ul. Klonową w Czarlinie w formie węzła, w postaci ronda podwójnego oraz z drogą Bałdowo – Gorzędziej (wyposażenie w sygnalizację świetlną). Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji. Nowy odcinek DK 22 będzie miał przekrój 1×1. Warto dodać, że wzdłuż trasy zaplanowany został ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi.

Obecna droga pozbawiona odpowiedniej infrastruktury stanowiła zagrożenie zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. W związku z tym, powstała potrzeba jej rozbudowy. Nowa droga z pewnością zapewni bardziej komfortowy i szybszy przejazd. Co więcej, zagwarantowany zostanie właściwy poziom bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom trasy Czarlin-Knybawa – mówi Dariusz Wójcik, Koordynator Projektów, Multiconsult Polska.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 roku. Koszt prac projektowych i budowlano-montażowych wynosi ok. 28 mln zł. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024