Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) pod nadzorem Multiconsult Polska

25 lipca 2019

Multiconsult Polska odpowiada za zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. ?Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa ? Chryzanów (S)?. To bardzo istotna inwestycja ? szczególnie z punktu widzenia ruchu towarowego. Umowa podpisana została 18 lipca 2019 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie wschodniej Polski, na terenie województwa podlaskiego. Projekt zapewnić ma znaczne zwiększenie jakości usług przewozowych realizowanych transportem kolejowym na linii nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów. Ponadto umożliwi zwiększenie dostępności transportu kolejowego, harmonizację wymagań technicznych i dostęp do szerokotorowej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów. Projekt ma na celu także poprawę częstotliwości, komunikacji oraz punktualności realizowanych połączeń, jak również polepszenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach prowadzonych prac, firma Multiconsult Polska koordynuje realizację robót, zarządza Kontraktem oraz wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto powierzone zostało spółce prowadzenie nadzoru środowiskowego – w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jak również innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S), a co za tym idzie polepszenie jakości połączeń kolejowych, to znaczący element w kontekście wzrostu potencjału oraz wartości szlaku w ujęciu gospodarczym. Cieszy nas fakt, że możemy być częścią projektu integrującego międzynarodowy, krajowy oraz lokalny transport kolejowy – mówi Natalia Łyszczek, Koordynator Projektów w Multiconsult Polska

Przewidywany czas realizacji inwestycji to 23 miesiące, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 026 193,58 zł.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024