Przy wsparciu firmy Multiconsult Polska powstanie w Gdyni nowa ulica Pucka z wiaduktem nad terenem kolejowym

22 marca 2019

Firma Multiconsult Polska zaangażowana jest w proces inwestycyjny związany z budową nowego, bezkolizyjnego połączenia północnych dzielnic Gdyni. Przewidziana jest nowa ulica Pucka z wiaduktem drogowym nad terenem kolejowym. Inwestycja ma na celu odciążenie zatłoczonej Trasy Kwiatkowskiego.

Aktualnie finalizowane jest porozumienie pomiędzy Miastem Gdynia a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy ul. Puckiej i wiaduktu drogowego. W ramach niego PKP PLK zobowiązuje się do wybudowania wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Puckiej, a Miasto Gdynia do sfinansowania budowy niezbędnej infrastruktury drogowej. Podstawą tego porozumienia jest dokumentacja opracowana przez firmę Multiconsult Polska.

Co więcej, w ramach umowy z Urzędem Miasta Gdynia, firma Multiconsult Polska wykonała wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną ul. Puckiej w Gdyni z wiaduktem nad układem torowym zaprojektowanym również przez spółkę. Mieszkańcy gdyńskich dzielnic Pogórze i Obłuże już niedługo będą mogli bezproblemowo dojechać do ul. Morskiej oraz centrum miasta. Ponadto dzięki inwestycji poprawie ulegną warunki przewozów kolejowych, a północne dzielnice Gdyni będą lepiej skomunikowane z jej centrum.

Obecnie w ciągu ulicy Puckiej w Gdyni, w obszarze stacji towarowej Gdynia Port, zlokalizowane są dwa przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn – przejazd kategorii A w km 210,093 linii kolejowej nr 201 w przejazd kat. A w km 6,005 linii kolejowej 228. Ich bardzo częste zamykanie ze względu na liczbę przejeżdżających pociągów wpłynęło na decyzję o budowie nowych bezkolizyjnych skrzyżowań.

Zaproponowaliśmy Urzędowi Miasta Gdynia trzy warianty wiaduktów drogowych. Po wielu rozmowach oraz posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Gdynia najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się być budowa wiaduktu drogowego o konstrukcji wantowej. Jednak oficjalne porozumienie w tej sprawie dopiero zostanie podpisane – mówi Tomasz Kammer, Kierownik Projektu, Multiconsult Polska. Nowa inwestycja ma rozwiązać szereg problemów komunikacyjnych, utrudniających funkcjonowanie zarówno miasta, jak i spółek kolejowych. Często zamykane przyjazdy powodowały niebezpieczne sytuacje, a brak bezkolizyjnego połączenia Chyloni z Pogórzem w Gdyni jest bardzo dużą uciążliwością dla mieszkańców – dodaje.

Aktualności