Projekt przebudowy bocznicy kolejowej Warszawa Grochów w rękach Multiconsult Polska

8 stycznia 2020

Firma Multiconsult Polska odpowiada za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci trakcyjnej, stanowisk zasilania i oświetlenia na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Będzie ona także pełnić nadzór autorski. Przetarg został rozstrzygnięty przez PKP Intercity na początku grudnia zeszłego roku.

Do zadań spółki należy opracowanie dokumentacji projektowych dla trzech inwestycji:

  • przebudowy sieci trakcyjnej,
  • przebudowy i rozbudowy stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia dla poruszających się na tym obszarze pociągów,
  • przebudowy urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

Zgodnie z zamówieniem powinny one zostać wykonane w ciągu najbliższych 16 miesięcy. Warto dodać, że w tym czasie spółka musi także pozyskać pozwolenia na budowę.

Ponadto, od rozpoczęcia robót budowlach przez wykonawcę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich objętych projektami obiektów, firma Multiconsult Polska będzie świadczyć nadzór autorski.

Bocznica kolejowa na Olszynce Grochowskiej uznawana jest za największą bocznicę kolejową w całej Europie. To ponad 64 ha gruntów oraz 57 km torów kolejowych, w których skład wchodzi stacja postojowa, lokomotywownia oraz wagonownia PKP Intercity. Na terenie obiektu znajdują się hale obsługi lokomotyw, napraw elektrycznych i mechanicznych oraz przeglądów wagonów. Na terenie bazy znajduje się również symulator lokomotyw. Codziennie ze stacji na szlak wyrusza około 70 pociągów. Na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów od kilku lat prowadzone są różne inwestycje, mające na celu jej modernizację. Cieszymy się, że Multiconsult Polska przyczyni się do dalszego unowocześnienia tej historycznej bocznicy.

Aktualności