Projekt kolejnej obwodnicy w portfolio Multiconsult Polska

23 października 2020

GDDKiA powierzyła firmie Multiconsult Polska wykonanie ?Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12?. Umowa została podpisana 12 października br., a jej wartość to blisko 2 mln 400 tys. zł.

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie i analiza wariantów przebiegu obwodnicy miejscowości Wschowa wraz z określeniem strony, po której to obejście będzie przebiegało. Ponadto w ramach prac projektowych przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu oraz rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z inwestycją, w tym przebudowa istniejących dróg dojazdowych.

Multiconsult Polska uzyska także niezbędne decyzje administracyjne, przygotuje raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko, jak również materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na wykonanie wszystkich prac firma ma 44 miesiące.

Zgodnie z przyjętymi przez inwestora założeniami projektowana trasa liczyć będzie około 9 km. Zlokalizowana będzie w województwie lubuskim i wielkopolskim, na terenie gmin Wschowa i Święciechowa.

 

Aktualności