Powołanie Rady Ekspertów ds. Kolejnictwa

22 sierpnia 2017

8 grudnia 2016 r., podczas IV Plenarnego Forum Inwestycyjnego, nastąpiło powołanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

W obradach Forum wziął również udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Członkowie rady będą wskazywali obszary do poprawy aby można było zrealizować zaplanowane inwestycje przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego i jakości. Zadania, z jakimi musi zmierzyć się Rada Ekspertów to usprawnienie procesu realizowania inwestycji na kolei, uelastycznienie procedur kontraktowych i administracyjnych a także sprawiedliwe rozłożenia ryzyka między zamawiającym a wykonawcą.

Dodatkowo zadaniem rady będzie wypracowanie :

  • wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze kolejowym,
  • wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie kolejnictwa,
  • rekomendacji do wdrożenia rozwiązań opracowanych przez grupy merytoryczne w ramach Forum.

Z przyjemnością dzielimy się informacją, iż członkiem Rady Ekspertów został również Prezes Multiconsult Polska – Jarosław Wielopolski.

Aktualności