Postęp prac na budowie obwodnicy Szczecinka

22 lutego 2019

Ostatnio budowę obwodnicy Szczecinka odwiedził Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Podczas wizyty ministrowi towarzyszył Inżynier Kontraktu ? reprezentujący Multiconsult Polska, Mirosław Mioduszewski. Inwestycja będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Oddanie jej do użytku jest planowane na II połowę 2019 roku.

Obwodnica Szczecinka budowana jest w ciągu krajowej drogi ekspresowej S11. Ma liczyć prawie 12 km oraz obejmować 2 węzły drogowe: „Szczecinek Śródmieście” i „Szczecinek Wschód”. Ponadto projekt przewiduje wykonanie skrzyżowań jednopoziomowych, obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty i łącznice węzłów, urządzeń BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), dróg poprzecznych i dróg dojazdowych oraz pozostałych elementów infrastruktury.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace z zakresu drogowego – przygotowanie wykopów i nasypów, wzmocnienie i wymiana gruntu. Praktycznie ukończone zostały przebudowy sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych i teletechnicznych. Zaawansowane są również prace z branży mostowej.

Obwodnica ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, a co się z tym wiąże zredukować uciążliwość dla mieszkańców. Pozostałe cele inwestycji to zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 11 w okolicach Szczecinka i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także redukcja hałasu i zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód.

Aktualności