PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

22 sierpnia 2017

W pierwszej połowie 2016 r. w Multiconsult Polska Sp. z o. o. w dalszym ciągu można zaobserwować ożywienie na rynku kolejowym i transportu szynowego. Przejawia się to kolejnymi zleceniami i projektami do wykonania których zobowiązała się firma. Na początku maja bieżącego rok doszło do podpisania trzech kontraktów, za realizację których odpowiadać będzie Pion Transportu. Inwestycje w swoim zakresie obejmują przygotowanie koncepcji przedprojektowych w odniesieniu do obowiązujących norm technicznych, przepisów prawnych oraz w oparciu o wiedzę inżynierską specjalistów z Multiconsult.

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: -Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA-, na zlecenie Województwa Podkarpackiego, Gminy Miasta Rzeszów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  rozpoczęto prace nad  wykonaniem analiz studialnych, mających na celu określenie optymalnego wariantu budowy PKA na podstawie analiz wielokryterialnej oraz kosztów i korzyści. Projekt ma stanowić alternatywny wariant dla transportu drogowego kołowego indywidualnego oraz zbiorowego w ramach funkcjonowania układu komunikacyjnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego.

Projekt polega na przebudowie części obecnych przystanków kolejowych i budowie nowych przystanków na istniejących liniach kolejowych będących przedmiotem analiz, budowie linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, budowie punktu obsługi technicznej dla pojazdów kolejowych w Rzeszowie oraz zakupie taboru dla potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt obejmuje budowę nowych parkingów systemu park and ride wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, dojść do peronów.

Poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje na temat województwa podkarpackiego oraz układu sieci kolejowej wokół Rzeszowa, pracownicy Pionu Transport w powiązaniu z ekspertami finansowymi określą model finansowania projektu oraz kompleksowo przedstawią najlepsze możliwe sposoby organizacji PKA. W celu głębszej analizy potrzeb transportowych opracowany zostanie model mikrosymulacyjny ruchu kolejowego w programie Railsys. W odniesieniu do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności określony zostanie zakres koniecznych działań w celu spełnienia wymogów UE. W imieniu Zamawiającego przygotowane zostaną wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych.

Inwestycja realizowana z podziałem na poszczególne etapy opracowania, a jej planowane zakończenie przypada na luty 2017 r. Wartość projektu sięga 600 000,00 PLN.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024