PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

22 sierpnia 2017

W pierwszej połowie 2016 r. w Multiconsult Polska Sp. z o. o. w dalszym ciągu można zaobserwować ożywienie na rynku kolejowym i transportu szynowego. Przejawia się to kolejnymi zleceniami i projektami do wykonania których zobowiązała się firma. Na początku maja bieżącego rok doszło do podpisania trzech kontraktów, za realizację których odpowiadać będzie Pion Transportu. Inwestycje w swoim zakresie obejmują przygotowanie koncepcji przedprojektowych w odniesieniu do obowiązujących norm technicznych, przepisów prawnych oraz w oparciu o wiedzę inżynierską specjalistów z Multiconsult.

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: -Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA-, na zlecenie Województwa Podkarpackiego, Gminy Miasta Rzeszów oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  rozpoczęto prace nad  wykonaniem analiz studialnych, mających na celu określenie optymalnego wariantu budowy PKA na podstawie analiz wielokryterialnej oraz kosztów i korzyści. Projekt ma stanowić alternatywny wariant dla transportu drogowego kołowego indywidualnego oraz zbiorowego w ramach funkcjonowania układu komunikacyjnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego.

Projekt polega na przebudowie części obecnych przystanków kolejowych i budowie nowych przystanków na istniejących liniach kolejowych będących przedmiotem analiz, budowie linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, budowie punktu obsługi technicznej dla pojazdów kolejowych w Rzeszowie oraz zakupie taboru dla potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt obejmuje budowę nowych parkingów systemu park and ride wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, dojść do peronów.

Poszerzając swoją wiedzę i kwalifikacje na temat województwa podkarpackiego oraz układu sieci kolejowej wokół Rzeszowa, pracownicy Pionu Transport w powiązaniu z ekspertami finansowymi określą model finansowania projektu oraz kompleksowo przedstawią najlepsze możliwe sposoby organizacji PKA. W celu głębszej analizy potrzeb transportowych opracowany zostanie model mikrosymulacyjny ruchu kolejowego w programie Railsys. W odniesieniu do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności określony zostanie zakres koniecznych działań w celu spełnienia wymogów UE. W imieniu Zamawiającego przygotowane zostaną wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych.

Inwestycja realizowana z podziałem na poszczególne etapy opracowania, a jej planowane zakończenie przypada na luty 2017 r. Wartość projektu sięga 600 000,00 PLN.

Aktualności

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

 • Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Niech ten czas świąteczny przyniesie spokój i wytchnienie, wypełni nadzieją i optymizmem. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Multiconsult Polska

  28 marca 2024

 • Dzień przedsiębiorczości w Multiconsult Polska

  W środę, 20 marca, już po raz kolejny, gościliśmy w naszym warszawskim biurze uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, we współpracy z Fundacją [...]

  27 marca 2024