Pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce dla CPK

28 grudnia 2021

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powierzyła firmie Multiconsult Polska opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana (bez Węzła Kolejowego CPK). Umowa między spółkami została zawarta 13 grudnia br., a jej wartość to 4 735 500,00 zł brutto.

Najważniejszym dokumentem, którego przygotowanie przewiduje podpisana umowa, będzie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. To pierwsze tego typu opracowanie zlecone przez spółkę CPK dla planowanych w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Jako fragment tzw. szprychy nr 9, linia nr 85 stanowić będzie nowe połączenie z Warszawy do Łodzi, umożliwiające jednocześnie włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Pociągi będą się po niej poruszać z prędkością do 350 km/h. Szprycha nr 9 to kluczowy fragment infrastruktury kolejowej budowanej i rozbudowywanej w ramach projektu CPK.

 

Multiconsult Polska wykona analizy środowiskowe dla trzech wariantów planowanego przebiegu tej linii, z wyłączeniem samego węzła kolejowego. Badania dotyczyć będą terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmą m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Zadaniem spółki jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

 

Analizy prowadzić  będzie zespół złożony z kilkudziesięciu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i projektowania mostowego.

 

Cieszymy się, że to właśnie nasz zespół przygotuje dokumentację środowiskową dla tej inwestycji. Mamy doświadczonych specjalistów, którzy po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć w dużym i ważnym projekcie infrastrukturalnym w Polsce. Umowa ta jest kontynuacją współpracy ze spółką CPK, dla której wykonujemy już inwentaryzacje przyrodnicze oraz dokumentacje STEŚ pod nowe linie kolejowe, a także analizy w zakresie badań terenu pod planowane lotnisko – mówi Joanna Borzuchowska, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego, Multiconsult Polska.

 

 

 

 

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024