Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych – warsztaty

2 stycznia 2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Multiconsult Polska zapraszają do udziału w warsztatach: Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00.0016/16 pn.: -Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania-, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem spotkania jest przedstawienie wstępnego projektu krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych oraz dyskusja nt. potrzeb i możliwości wdrażania programu.

Warsztaty odbędą się 9 stycznia 2020 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, w budynku Golden Floor Tower w godzinach 9.00 – 16.30. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Chętnych prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza elektronicznego: Formularz elektroniczny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 stycznia 2020 r do godziny 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestników spotkania prosimy o zabranie smartfona lub tabletu z możliwością połączenia z Internetem.

Szczegółowy plan spotkania przedstawiono w załączniku poniżej.
Program warsztatów.

Aktualności