Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych- – finalizacja prac

22 lutego 2020

Początek roku 2020 to finalizacja prac nad projektem Planu renaturyzacji wód powierzchniowych (KPRWP) w naszym kraju. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powierzyło jego opracowanie spółce Multiconsult Polska. Zespół ekspertów firmy przedstawił wstępny projekt w ramach warsztatów merytorycznych, które odbyły się 9 stycznia w Warszawie. Zadaniem planu jest wskazanie obszarów wymagających renaturyzacji (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) oraz zaproponowanie dla nich odpowiednich działań naprawczych.

Celem warsztatów było zaprezentowanie i omówienie kształtu Programu – wskazując kierunek koniecznych działań renaturyzacyjnych i przykłady ich stosowania na wybranych wodach objętych badaniami pilotażowymi. Istotnym elementem było przedstawienie wniosków wynikających z przeprowadzonej priorytetyzacji obszarów wskazanych do renaturyzacji wód rzecznych, jeziornych oraz przybrzeżnych i przejściowych. Wyniki tych prac, uświadamiają szeroką skalę potrzeb poprawy stanu hydrmorfologicznego wód.

Część spotkania poświęcono dyskusji, gdzie poruszono zagadnienia mające wpływ na skuteczne wdrożenie KPRWP. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia powiązań pomiędzy obecnie opracowywanymi programami dotyczącymi kwestii suszy i retencji, jak również ujęcia KPRWP w planowanych programach, w tym aktualizacji planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Podkreślono również istotę działań edukacyjnych, potrzebę propagowania wiedzy oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników PGW Wody Polskie, zwłaszcza z zakresu dobrych praktyk w zarządzaniu wodami. Uczestnicy warsztatów wskazali również na konieczność upowszechniania wiedzy na temat renaturyzacji wśród różnych grup interesariuszy. Dostrzeżono także wzrastającą świadomość społeczną dotyczącą konieczności poprawy jakości ekosystemów, co może stanowić istotne wsparcie przy renaturyzacji rzek w skali lokalnej w całym kraju. Podkreślono również rolę instrumentów prawno-finansowych, które należy doprecyzować i wdrożyć, aby zwiększyć szanse na realizację działań renaturyzacyjnych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli ministerstw, jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie, parków narodowych, krajobrazowych, a także firm projektowych, nadleśnictw, stowarzyszeń oraz fundacji, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, instytutów naukowo-badawczych i uczelni państwowych.

Spotkanie miało niestandardowa formę – oprócz bezpośredniej możliwości udziału w sesji plenarnej, część uczestników wzięła udział w spotkaniu on-line (ponad 50 osób). Dla uczestników spotkania została przygotowana elektroniczna ankieta, którą można było wypełnić w dniu warsztatów. Miała ona charakter edukacyjny i stanowiła przykład narzędzia do zgłaszania problemów i potrzeb renaturyzacyjnych.

Utworzony został także ogólnodostępny geoportal mapowy, który umożliwił zainteresowanym zgłaszanie obszarów, w których renaturyzacja byłaby działaniem wskazanym do wykonania. Portal ten został upubliczniony po warsztatach na stronach internetowych PGW Wody Polskie oraz Multiconsult Polska.

Promocja utworzonego geoportalu pozwoliła na zebranie szerokiego spektrum odpowiedzi. Odnotowano ponad 3 tysiące zaznaczeń, które po analizie zostały wykorzystane w opracowaniu przedmiotowego dokumentu.

Planowany termin zakończenia prac nad opracowaniem KPRWP ustalono do końca lutego 2020 r.

Aktualności

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

 • Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Niech ten czas świąteczny przyniesie spokój i wytchnienie, wypełni nadzieją i optymizmem. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy zespół Multiconsult Polska

  28 marca 2024

 • Dzień przedsiębiorczości w Multiconsult Polska

  W środę, 20 marca, już po raz kolejny, gościliśmy w naszym warszawskim biurze uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Dnia przedsiębiorczości”, we współpracy z Fundacją [...]

  27 marca 2024