Ocena skutków środowiskowych budowy planowanej kopalni cynku i ołowiu

22 sierpnia 2017

Multiconsult Polska na zlecenie CMC Poland Sp. z o. o. pełni rolę niezależnego eksperta, którego zadaniem jest ocena skutków środowiskowych budowy planowanej kopalni cynku i ołowiu w okolicach Zawiercia. Tego typu przedsięwzięcie na tym terenie jest kontrowersyjnym posunięciem, zarówno ze względów środowiskowych, społecznych jak i ekonomicznych. Lokalni mieszkańcy protestują przeciwko inwestycji poprzez utworzenie Stowarzyszenia ?Nie dla kopalni cynku i ołowiu?

Multiconsult Polska przygotował niezależny raport identyfikujący możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu i przetwarzaniu rud cynku i ołowiu, opierając się na aktualnie dostępnych danych o planowanej lokalizacji przedsięwzięcia i technologii wydobycia kopalin. Raport, z założenia, ma ułatwić stronom zainteresowanym zrozumienie aspektów technicznych i geologicznych projektu oraz usprawnić proces wymiany informacji w trakcie konsultacji projektu. Eksperci Multiconsult Polska w osobach Marzeny Sadowskiej – hydrogeologa oraz dr Piotra Syryczyńskiego – głównego konsultanta ds. środowiskowych i technicznych, uczestniczyli w konferencji prasowej zwołanej przez stowarzyszenie, jako eksperci merytoryczni, wyjaśniający kluczowe zapisy raportu.

Aktualności