Obwodnica Szczecinka oddana do ruchu

15 listopada 2019

W czwartek 7 listopada br. pierwsze samochody przejechały nową obwodnicą Szczecinka wybudowaną w ciągu drogi ekspresowej S11. Oddanie tej trasy do ruchu oznacza przekroczenie bariery 4 tys. kilometrów dróg szybkiego ruchu będących w użytkowaniu w Polsce. Firma Multiconsult Polska pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją inwestycji oraz zarządza tym kontraktem.

Obwodnica została oficjalnie otwarta przez Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka oraz p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pana Tomasza Żuchowskiego, przy udziale kierownictwa Wykonawcy robót – firmy Eurovia Polska S.A., przedstawicieli spółki Multiconsult Polska – pełniącej nadzór inwestorski oraz władz lokalnych i samorządowych.

Multiconsult Polska podpisała umowę na nadzór nad projektowaniem i realizacją oraz zarządzanie budową obwodnicy Szczecinka w listopadzie 2015 roku – był to również okres rozpoczęcia fazy projektowej. W ramach nadzorowanej inwestycji powstała dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu z dwoma węzłami drogowymi oraz 13 obiektami inżynierskimi. Oddana trasa przebiega po wschodniej stronie Szczecinka, wiodąc częściowo równolegle z linią kolejową, między miastem, a jeziorem Wielimie.

Ponad jedenastokilometrowy odcinek jest fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S11, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z autostradą A1 na Śląsku. Co więcej, dzięki realizacji zadania Szczecinek dołączył do Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, które mają już obwodnicę w ciągu drogi S11. Celem inwestycji było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Ponadto dzięki niej znikną uciążliwe korki i poprawi się bezpieczeństwo na drodze.

Aktualności